اغنية ليش تسال

شمه حمدان

ليش تسأل عن غيابي
وانقطاعي غبت بمزاجي
ولي رجعه قريبه
لمزاجي ولا عصا
وجه شراعي
ولي في بالي اجيبا راح اجيبا
ليش تسأل عن غيابي
وانقطاعي غبت بمزاجي
ولي في بالي اجيبا راح اجيبا
كل منا في حياتا لاه مساعي
حد ياخذها بالطوع وحد غصيبه
وانا اخذت الي ابيه و الوقت واعي
ليش تسأل عن غيابي
وانقطاعي غبت بمزاجي
ولي رجعه قريبه
لمزاجي ولا عصا
وجه شراعي
ولي في بالي اجيبا راح اجيبا
ليش تسأل عن غيابي
وانقطاعي غبت بمزاجي
ولي رجعه قريبه
لمزاجي ولا عصا
وجه شراعي
ولي في بالي اجيبا راح اجيبا
من تحداني تحدي
من طباعي و الوفي ياخذ الي في عيني
بضوق وطيبه
حتي شوقي مو كفو يلوي ذراعي وقلبي
ما طع راسي ويش ابيه
من تحداني تحدي
من طباعي و الوفي ياخذ الي في عيني
بضوق وطيبه
حتي شوقي مو كفو يلوي ذراعي وقلبي
ما طع راسي ويش ابيه
خوذ رساله من طموح ودون ساعي
والقصيد الي عجزنا عجيبا
ليش تسأل عن غيابي
وانقطاعي غبت بمزاجي
ولي رجعه قريبه
لمزاجي ولا عصا
وجه شراعي
ولي في بالي اجيبا راح اجيباكلمات ليش تسال - شمه حمدان ليش تسال ملحن اغنية ليش تسال كاتب اغنية ليش تسال


All rights on the website belong to their respective owners and are shown here for viewing purposes only